Project
Cognitieve Fitness in Friesland

 
Alle video's

Alle video's

 

Initiatief & Doel

Een samenwerkingsinitiatief tussen regionale en lokale partijen om Cognitieve Fitness in Friesland in te zetten om senioren (van actieve ouderen tot lichte vorm van dementie), mensen met NAH en mensen met psychische problematiek (GGZ) te helpen met re-integratie en participatie.

Project idee

Samen met een groep van enthousiaste mensen van onder andere Sport Fryslân, Sportbedrijf Drachten, Gemeente Noard East Fryslân en Zorgcentrum Het Bildt, zijn we onder begeleiding van Stichting Sportsubsidies en de Stichting ter bevordering van Cognitieve Fitness in gesprek om een project te starten om in Friesland een goed Cognitieve Fitness trainingsaanbod te creëren voor mensen die veel baat hebben bij een training om hun algehele gezondheid (lichaam en geest) te verbeteren of op peil te houden. 

Het plan is opgevat om fondsen te werven met als doel sociale re-integratie en zelfredzaamheid bij deze kwetsbare groepen in de regio. Friesland wordt gezien als een kansrijke regio gezien de groeiende belangstelling voor deze methode (vandaar ook al een brede enthousiaste projectgroep vanuit gemeenten en provincie) en de enthousiaste reacties op plekken waar de trainingen reeds worden gegeven.

Friesland

Inmiddels zijn er al enkele trainers, buurtsportcoaches en seniorenbegeleiders in Friesland (o.a. Heerenveen, Drachten, Ferwert en Buitenpost), maar we zien een noodzaak om het dekkingsgebied te vergroten om de doelgroep te bereiken. Vandaar dat we met dit project het doel hebben om fondsen te werven en samenwerkingen aan te gaan om meer trainers in de regio te krijgen. We zoeken hiervoor dus naar personen en instellingen die hier de waarde van zien en bereid zijn om trainers op te laten leiden.

 
haersmahiem.jpg
 

Bekendheid in de regio

Dit project valt of staat met de bekendheid van Cognitieve Fitness. Op dit moment er nog te weinig mensen bekend met deze methode, waardoor we ons in de eerste fase (begin 2021) zullen richten op promotie van de methode bij regionale en lokale instanties in Friesland.
Denk hierbij aan:
- Fysiotherapeuten
- Huisartsen, praktijkondersteuners
- Zorginstellingen
- Thuiszorg
- Dorpshuizen
- Buurtsportcoaches 
- Gebiedsteams/sociale wijkteams

 
Start najaarsopleiding tot gecertificeerd Cognitieve Fitness Trainer - editie 2022
0 DAGEN TOT EVENEMENT
17 sep. 10:00 – 17 dec. 17:00
Utrecht,
Ambachtsweg 78, 3542 DH Utrecht, Nederland
 

Vragen over dit project?

Ambachtsweg 78, 3542 DH  Utrecht

06-47018727 / 06-11001888

Bedankt voor de inzending!