top of page

Onderzoeksrapporten

Verricht door het Trimbos Instituut

Proefdraaien met Cognitieve Fitness in de GGz

Voorwoord
Voor u ligt het rapport over het onderzoek naar de training Cognitieve Fitness in de lang- durige zorg. De training Cognitieve fitness combineert lichamelijke inspanning met cogni- tieve oefeningen. Aan het onderzoek hebben 3 GGz-instellingen hun medewerking ver- leend; Altrecht, Kwintes en de SBWU. In totaal zijn 40 deelnemers aan de slag gegaan met deze training. We waren geïnteresseerd in de ervaringen van de deelnemers en of ze zich ook lichamelijk en cognitief fitter zouden voelen na de training van 12 weken. Deze pilot kent naast een voor- en nameting, een kort interview met de deelnemers om de ervaringen in kaart te brengen.
Trimbos-instituut, januari 2012
Manja van Wezep Karin Overweg Hans Kroon

Cognitieve-fitness-300x255.jpg

Cognitieve Fitness in de Ggz - Landelijke implementatie en kwaliteitsborging

Dit rapport beschrijft de ervaringen en opbrengsten van deze bredere implementatie van de training Cognitieve Fitness bij verschillende GGZ-instellingen, verspreid over het land. De trainingen werden nu niet gegeven door de ontwikkelaars, maar door daartoe opgeleide trainers van de instellingen. Daarnaast werden op basis van de pilot enkele aanpassingen doorgevoerd: de training werd uitgebreid van twaalf naar vijftien wekelijkse sessies en er was meer aandacht voor gezonde voeding. Het onderzoek is uitgebreid met een follow-up, vier maanden na afloop van de training, om vast te stellen of eventuele effecten beklijven.
Het rapport is als volgt opgebouwd. In het eerste hoofdstuk beschrijven we de trai- ningsmethode. Hoofdstuk 2 beschrijft de onderzoeksopzet. In hoofdstuk 3 gaan we na hoe de methode is uitgevoerd in de praktijk en wat de ervaringen met de implementatie waren. In hoofdstuk 4 komen de opbrengsten van de cursus voor de deelnemers aan de orde. Ten slotte vatten we in hoofdstuk 5 de belangrijkste inzichten van het onderzoek samen en bespreken de resultaten.
Trimbos Instituut
2015

af0e2cc5-01e7-4ea2-b225-3735ec882fae.jpg
Onderzoeksrapporten: Courses & Programs
bottom of page