top of page

Stichting ter bevordering van Cognitieve Fitness

Kwaliteitswaarborging

Cognitieve Fitness is in 2012 en 2014 onderzocht door het Trimbos Instituut. Vanwege de positieve resultaten is er besloten om de training te verspreiden. Niet alleen binnen de Ggz maar ook daarbuiten. Om de kwaliteit van de methode te waarborgen, is deze stichting opgericht, waarin o.a. het Trimbos Instituut zitting heeft genomen. 

Opgeleide trainers krijgen vanuit de stichting hun certificaat en kunnen, als ze lid worden van de stichting, deelnemen aan de jaarlijkse professionaliseringsdag. Daarnaast is er een Kennisbank opgezet om de aangesloten trainers van de nodige extra info, oefeningen e.d. te voorzien. 

bhNLcoachcongresalo045.jpg
Stichting: About
Stichting: Team
0d80cd52-1244-4f15-827d-6aea708d570c.jpg

Bestuurslid / Programmahoofd Reïntegratie Trimbos Instituut

Prof. dr. Hans Kroon

bottom of page